Εγγραφές Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου (Β΄ φάση)

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης.  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως και άμεσα για την εγγραφή τους, φέροντας μαζί τους τα αποδεικτικά έγγραφα των όσων έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά εγγραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο Δικαιολογητικά εγγραφής Β΄ φάσης…

Περισσότερα

Κατατάξεις φοιτητών – Εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου θα δεχθεί για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 αιτήσεις: • για κατατάξεις φοιτητών από Πανεπιστήμια/ΤΕΙ και • εισαγωγής αποφοίτων ΙΕΚ από τις ειδικότητες που φαίνονται παρακάτω. Το ποσοστό για κατατάξεις θα ανέρχεται στο 12% και για εισαγωγή αποφοίτων ΙΕΚ θα ανέρχεται σε 5% του αριθμού των…

Περισσότερα

Εγγραφές Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων ΙΕΚ (Α΄ Φάσης)

Από σήμερα Πέμπτη 16-9-2021 μέχρι και την Πέμπτη 23-09-2021 και ώρες 2:00μμ-8:00μμ θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων ΙΕΚ (Α΄ φάσης). Στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν βελτίωση όσοι είναι επιτυχόντες σε μεταγενέστερη της 1ης προτίμησής τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μια κενή θέση σε καλύτερη προτίμηση.  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν…

Περισσότερα

Μέτρα Λειτουργίας της Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης των ΙΕΚ για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-09-2021 με τίτλο: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής…

Περισσότερα

Μετεγγραφές Καταρτιζομένων σε ΙΕΚ

Καταρτιζόμενοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ μπορούν να αιτηθούν για τη μετεγγραφή τους σε ειδικότητες που λειτουργούν το έτος κατάρτισης 2021-22 στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς. Το χρονικό διάστημα μετεγγραφών είναι 1-20 Σεπτεμβρίου 2021. Δείτε τις ειδικότητες εδώ  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/?p=2557 Η διαδικασία μετεγγραφής για τμήματα ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, έχει ως εξής: 1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση…

Περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα εγγραφών Εξαμήνου 2021Β

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (01.09.2021), το Χρονοδιάγραμμα Εγγραφών για όλες τις περιπτώσεις ενδιαφερομένων, έχει ως εξής: Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2 – 10 /9/2021 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 – 10/9/2021 Διαδικασία επιλογής Α΄ Φάσης Υποψήφιων…

Περισσότερα

Κατατάξεις/αιτήσεις εγγραφής αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ στο Γ΄ Εξάμηνο σε συναφείς ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ανακοινώνει: «Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., ΙΕΚ, μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ. ή ΙΕΚ. Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται…

Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Από τη  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ανακοινώνεται: «Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας,…

Περισσότερα