Δ.σ.α.ε.κ Κηφισιασ

 

Η Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Κηφισιάς παρέχει υπηρεσίες αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε  αποφοίτους Λυκείου. Φιλοξενεί ευρεία γκάμα ειδικοτήτων. Δεκτοί, εκτός από αποφοίτους Λυκείου, γίνονται και φοιτητές/απόφοιτοι ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και ιδιωτικών σχολών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης. Η πιστοποιημένη συναφής εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία προσμετρώνται.

Η κατάρτιση είναι θεωρητική και πρακτική και διαρκεί δύο-δυόμισι εκπαιδευτικά έτη. Παρέχεται στο χώρο όπου στεγάζεται η Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς (θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα), αλλά και σε φορείς και επιχειρήσεις που σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης της κάθε ειδικότητας. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Η λειτουργία των Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ., εποπτεύεται από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με κύρια αρμοδιότητα τη διαμόρφωση και την εποπτεία του εκπαιδευτικού τους πλαισίου.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών στη Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς, απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.). Οι απόφοιτοι δικαιούνται να συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες διοργανώνονται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π). Στην αρμοδιότητα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ανήκει, επίσης, ο καθορισμός των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των Δ.Σ.Α.Ε.Κ.

Το σύνολο της διαχείρισης των εκπαιδευτών, της υλικοτεχνικής υποδομής των Δ.Σ.Α.Ε.Κ. και του εκπτωτικού δελτίου ειδικού εισιτηρίου των καταρτιζόμενων (πάσο), έχει ανατεθεί στο Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ., με εθνική χρηματοδότηση. Η επιδότηση της επιταγής αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης (voucher) και της πρακτικής άσκησης των αποφοίτων, συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο.