Σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα Καταρτιζομένων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. δείτε εδώ:

Στεγαστικό Επίδομα για καταρτιζόμενους Δ.ΙΕΚ-02_09_2022

Σχετικά με τις διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των καταρτιζόμενων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. δείτε εδώ:

Σπουδαστικό Δελτίο Μετακινήσεων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ