Σχετικά με το Στεγαστικό Επίδομα Καταρτιζομένων Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. δείτε εδώ:

Στεγαστικό Επίδομα για καταρτιζόμενους Δ.Σ.Α.Ε.Κ.-02_09_2022

Σχετικά με τις διευκολύνσεις στις μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς των καταρτιζόμενων Δημοσίων Σ.Α.Ε.Κ. δείτε εδώ:

Σπουδαστικό Δελτίο Μετακινήσεων καταρτιζομένων Δ.Σ.Α.Ε.Κ.