?? Και μετά το Λύκειο τι να κάνω;

?? Είμαι φοιτητής αλλά θέλω να μάθω και μια τέχνη, πού να απευθυνθώ;

?? Είμαι άνεργος και θέλω να έχω μια σίγουρη απορρόφηση στην αγορά εργασίας με κρατικό πτυχίο, πού να σπουδάσω;

?? Είμαι εργαζόμενος, αλλά θέλω να κάνω αναπροσανατολισμό ή επέκταση επαγγέλματος, πού μπορώ να απευθυνθώ;

 

Εγγράψου σε ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ!!

 

• Οι Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) είναι φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που παρέχουν αρχική επαγγελματική κατάρτιση.
• Δεκτοί γίνονται οι απόφοιτοι ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΣΕΚ-ΙΕΚ, καθώς και οι φοιτητές ή απόφοιτοι ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Η φοίτηση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης (διάρκειας 1200 ωρών συνολικά, 300 ώρες ανά εξάμηνο κατάρτισης). Για την απονομή της Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ) απαιτείται και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης ή μαθητείας (960 ώρες). Δείτε τους όρους πρακτικής άσκησης ή απαλλαγής, στην αντίστοιχη ενότητα.

Το χειμερινό εξάμηνο ξεκινά τον Οκτώβριο και ολοκληρώνεται στα μέσα Φεβρουαρίου. Το θερινό εξάμηνο ξεκινά στα μέσα Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στα τέλη Ιουνίου. Τηρούνται οι επίσημες αργίες, όπως και στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική, με επιτρεπτό όριο απουσιών. Τα μαθήματα κάθε εξάμηνο διαρκούν 15 εβδομάδες. Ο μέσος όρος διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως είναι 20, +-30% (14-26 ώρες κατάρτισης, ανάλογα με το εξάμηνο σπουδών και την ειδικότητα).

Στη Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Α.Ε.Κ.) Κηφισιάς, τα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στις κτιριακές του εγκαταστάσεις. Τα μαθήματα πλαισιώνονται από εκδηλώσεις με σκοπό την πληρέστερη κατάρτιση στην ειδικότητα και τη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ.