Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Κηφισιάς

 

 

Ώρες μαθημάτων: 12:00-21:05, Δευτέρα-Παρασκευή

 

Ώρες εξυπηρέτησης κοινού: 14:00-20:00, Δευτέρα-Παρασκευή

 

Έδρα – Ταχυδρομική διεύθυνση:

Γεωργίου Λύρα 140, κτίριο Α΄

14564 Κηφισιά Αττικής

 

Τηλέφωνο & Fax: 210-6253119

 

E-mail:

Σπουδαστικά ζητήματα, έκδοση βεβαιώσεων, γενικές πληροφορίες: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

Πρακτική άσκηση καταρτιζομένων: praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr

Ζητήματα εκπαιδευτών: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

Υποστήριξη χρηστών open e-class: support@iek-kifiss.att.sch.gr