Στα Δ.ΙΕΚ δεν προβλέπεται η χορήγηση δωρεάν συγγραμάτων. Η μελέτη πραγματοποιείται μέσω των σημειώσεων και άλλων υλικών που σας παρέχουν οι εκπαιδευτές σας.

Πολύ χρήσιμοι μπορεί να σας φανούν οι παρακάτω σύνδεσμοι:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ

Ψηφιακό Σχολείο

Φωτόδεντρο

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία 

Προσβάσιμο Υλικό – Σχεδι@ζω για Όλους

Ενημερώστε μας για χρήσιμους συνδέσμους με υλικό μελέτης ανά Ειδικότητα και ευχαρίστως να το αναρτήσουμε!