Στις Σ.Α.Ε.Κ., δεν προβλέπεται η χορήγηση δωρεάν συγγραμμάτων. Η μελέτη πραγματοποιείται μέσω σημειώσεων κλπ , που σας παρέχουν οι εκπαιδευτές σας.

Πολύ χρήσιμοι μπορεί να σας φανούν οι παρακάτω σύνδεσμοι:

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ΕΠΑΛ-ΤΕΕ

Ψηφιακό Σχολείο

Φωτόδεντρο

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία