Από τον Αύγουστο 2020 και εφεξής, η επιλογή των εκπαιδευτών στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης πραγματοποιείται μέσω του Μητρώου Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι υποψήφιοι Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Κατάρτισης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση ένταξης/εγγραφής στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης, στην ιστοσελίδα mitrooiek.minedu.gov.gr