ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Οι καταρτιζόμενοι που χρωτάνε μάθημ ααπό πορηγούμενο εξάμηνο θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ και να την προσκομίσουν στην Γραμματεία μέχρι την Παρασκευή 24/5. Εναλλακτικά μπορούν να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο e-mail της ΣΑΕΚ με ψηφιακή βεβαίωση του εγγράφου μέσω gov.gr.

Περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης «Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ» . Η…

Περισσότερα

ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ & ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024 Α΄

εΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ & ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024 Α΄   Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να επαναπαρακολουθήσουν οφειλόμενα μαθήματα στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Δ.Ι.Ε.Κ.) ΚΗΦΙΣΙΑΣ κατά το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2024 A΄ και οι καταρτιζόμενοι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ  Εξαμήνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοιτησή…

Περισσότερα