Οι απόφοιτοι Σ.Α.Ε.Κ. που έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς και τους έχει απονεμηθεί Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου 5 από τον ΕΟΠΠΕΠ, έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις εισαγωγής σε Σχολές-Τμήματα Α.Ε.Ι. συναφή με την ειδικότητα Σ.Α.Ε.Κ. που κατέχουν.

Διαβάστε εδώ το σχετικό Φ.Ε.Κ.:

Κατατακτήριες Εξετάσεις για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. για κατόχους Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία κατατακτηρίων εξετάσεων, τις ημερομηνίες, την προκήρυξη κ.λ.π., οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ανατρέχουν στους ιστοχώρους ή/και να απευθύνονται στις Γραμματείες των Α.Ε.Ι. που τους ενδιαφέρουν.