Καλώς Ήλθατε!

Λειτουργία Υπηρεσιών της Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ: Δευτέρα-Παρασκευή,  ώρες: 10:00-14:00

ΟΙ  Δ.Σ.Α.Ε.Κ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεωργίου Λύρα,  140, κτήριο Α΄, 14564 – Κηφισιά

                                                                              Τηλέφωνο: 210-6253119

Ε-mail: saek-kifissias@sch.gr

 


Διαδικασία Εγγραφής σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

https://diek.it.minedu.gov.gr/

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΡΩΗΝ Ι.Ε.Κ.)

https://michanografiko-diek.it.minedu.gov.gr/


Υπενθυμίζουμε ότι η περίοδος υποβολής αιτήσεων μετεγγραφών έχει ξεκινήσει την 1η Ιουλίου και ολοκληρώνεται την 10η Ιουλίου  σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ.

 


 

Διαδικασία Εγγραφής σε Δημόσιες Σ.Α.Ε.Κ.

https://diek.it.minedu.gov.gr/

Α ΦΑΣΗ: ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι τελειόφοιτοι και οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων του ίδιου σχολικού έτους.

Η υποβολή του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου θα γίνει κατά την περίοδο υποβολής του μηχανογραφικού δελτίου εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στις Σ.Α.Ε.Κ. θα ανακοινωθούν ταυτόχρονα με τα αποτελέσματα των επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ορίσει η Γενική Γραμματεία https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/

Β ΦΑΣΗ: ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Καλύπτονται οι κενές θέσεις ανά ειδικότητα που δεν καλύφθηκαν από την διαδικασία του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου.

Η μοριοδότηση βασίζεται στον βαθμό του απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και σε κοινωνικά κριτήρια όπως τριτεκνία, πολυτεκνία και μονογονεϊκή οικογένεια.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα ορίσει η Γενική Γραμματεία https://www.gsvetlly.minedu.gov.gr/

 

 

Ανακοινώθηκαν με το Φ.Ε.Κ. 3062/29-05-2024 (βλ: ΕΔΩ) οι Ειδικότητες του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στις Δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης για το προσεχές έτος κατάρτισης 2024-2025. Στην Σ.Α.Ε. Κ. Κηφισιάς οι προσφερόμενες ειδικότητες και οι αντίστοιχες θέσεις είναι οι παρακάτω:

Οι σχετικές οδηγίες του Φ.Ε.Κ. προς τους υποψηφίους είναι:


 

 

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022-2023

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023 θα υποβάλλονται από τις 20-06-2024 έως και τις 05-07-2024, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα στον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο καταρτιζόμενος για τον οποίο χορηγείται το επίδομα να είναι Έλληνας υπήκοος ή υπήκοος άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι εγγεγραμμένος στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης των Σ.Α.Ε.Κ. (ΠΗΓΑΣΟΣ) και κάτοχος Α.Μ.Κ.Α., κάτοχος Α.Φ.Μ και φορολογικός κάτοικος Ελλάδας. Διευκρινίζεται ότι η υπηκοότητα αφορά μόνο στο πρόσωπο του καταρτιζόμενου και όχι των γονέων ή κηδεμόνων αυτού. Κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής, θα πρέπει η αίτηση να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου αίτησης, σε κάθε άλλη περίπτωση η αίτηση δεν θεωρείται υποβεβλημμένη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημμένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από τη Σ.Α.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 12-07-2024. Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: FEK-2024-Tefxos B-02774-ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ 2024


ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ/ΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΣΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2024 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ Σ.Α.Ε.Κ. – ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΘΕΡΙΝΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ – ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (ΑΙΤΗΣΗ ΚΛΠ) ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024.

 

 


 

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης «Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ» . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ AΣΚΗΣΗΣ

Η αίτηση θα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής, ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθημερινά 15:00-19:00 

ΝΟΜΟΣ 5082/2024: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024 με το νέο νόμο που αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Σύμφωνα με αυτόν, όλα τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ


«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (σ.α.ε.κ.)»
MIS 5069416″. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ: ΕΔΩ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.Α.Ε.Κ.

 

 (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα)ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ