Καλώς Ήλθατε!

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΦΕΚ 4634/01-09-2022 τ. Β΄, ΑΠΟΦΑΣΗ Κ5/9884/27-01-2023 ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

 

Οι σπουδαστές που δικαιούνται ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ από 01/02/2023 έως και 14/02/2023 στον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από το δημόσιο Ι.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 23η Φεβρουαρίου 2023. Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν

 

ΔΗΛΑΔΗ: ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 18:30. 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΚ 2021 – 2022 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΚ 2021-2022 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 

 

Πρόγραμμα Τελικών Εξετάσεων 2022B 

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα Μαθημάτων Εξαμήνου 2022 Β΄

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης


Λειτουργία Υπηρεσιών του Δ.Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς

 από 01-09-2022

 

Οδός: Γεωργίου Λύρα, αριθμ: 140, κτήριο Α΄

                                                                                                                                                                          τ.κ. 14564 – Κηφισιά

                                                                                                                                                                      Τηλέφωνο: 210-6253119

 

ΓραμματείαΔευτέρα-Παρασκευήώρες: 15:00-19:00

Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

 

Πρακτική Άσκηση:  Δευτέρα-Παρασκευήώρες: 15:00-17:00

Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

 

Υποστήριξη χρηστών e Τάξης (e-Class)

Ε-mail: support@iek-kifiss.att.sch.gr  

 

Νέα θέση εργασίας - Γραμματειακή Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση Πελατών - EUROKTEO