Καλώς Ήλθατε!

Λειτουργία Υπηρεσιών της Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς

 από 01-09-2023

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ: Δευτέρα-Παρασκευή,  ώρες: 15:00-19:00

ΩΡΑΡΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ: Δευτέρα-Παρασκευή, ώρες: 16:00-19:00

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γεωργίου Λύρα,  140, κτήριο Α΄, 14564 – Κηφισιά

                                                                              Τηλέφωνο: 210-6253119

Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2024Α

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΑ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ

 

ΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι των δημοσίων και ιδιωτικών Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ) της  χώρας, αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις συμμετοχής , να υποβάλλουν σχετική αίτηση (συνημμένη) συμπληρώνοντας με √ το πρώτο πεδίο της δήλωσης «Επιθυμώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα της επιδοτούμενης πρακτικής που υλοποιεί το ΙΝΕΔΙΒΙΜ» . Η προβλεπόμενη βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου αποζημίωση υλοποίησης Π.Α καλύπτεται μέσω του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό MIS 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και η οποία θα συνεχίσει στο πλαίσιο του Προγράμματος « Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.


Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από τη δημοσίευση της παρούσης έως και 29/02/2024.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα  πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά εντός  της ανωτέρω προκαθορισμένης ημερομηνίας. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν λαμβάνονται υπόψη και απορρίπτονται.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

1) Κατά την ημερομηνία έκδοσης (8/2/2024) της παρούσας ανακοίνωσης οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε άλλα επιδοτούμενα προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ.

2) Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι θα πρέπει να έχουν δηλώσει το ενδιαφέρον τους στη ΣΑΕΚ φοίτησης και να έχει γίνει η σχετική καταχώρηση έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

3) Για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται η Πρακτική Άσκηση να έχει ολοκληρωθεί έως 30/09/2024.

4) Υποβολή Υπεύθυνης δήλωσης για την μη υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης σε εργοδότη με σχέση Α΄ βαθμού συγγένειας

Οι προϋποθέσεις επιδότησης θα ορίζονται στον Οδηγό Υλοποίησης, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΣΑΕΚ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Σημειώνεται ότι επιδοτούνται όλοι οι μήνες πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης μετά την 1/9/2021 με προσκόμιση του εντύπου Εργάνη για το διάστημα από 1/9/2021 έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Διαθέσιμες θέσεις: έως εξαντλήσεως του εκάστοτε εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Διαδικασία επιλογής: η επιλογή των καταρτιζόμενων πραγματοποιείται με ιεραρχική σειρά κατάταξης βάσει της ημερομηνίας έναρξης της Πρακτικής Άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΗΓΑΣΟΣ.

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ AΣΚΗΣΗΣ

Η αίτηση θα υποβάλλεται στη Γραμματεία της Σχολής, ΜΟΝΟ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ και με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας καθημερινά 15:00-19:00

Τα αποτελέσματα φοίτησης του εξαμήνου κατάρτισης 2023 Β΄, έχουν αναρτηθεί στο ισόγειο του κτιρίου της Σχολής. Μόνο οι καταρτιζόμενοι/ες που έχουν ΕΠΑΡΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ, δύνανται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του αντιστοίχου μαθήματος.

αυριο τεταρτη 31 ιανουαριου 2024 η σχολη ανωτερησ επαγγελματικησ καταρτισησ (σ.α.ε.κ.) κηφισιασ θα λειτουργησει κανονικα


εΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ-ΕΞΑΜΗΝΟΥ & ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024 Α΄

 

Οι καταρτιζόμενοι που επιθυμούν να επαναπαρακολουθήσουν οφειλόμενα μαθήματα στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΠΡΩΗΝ Δ.Ι.Ε.Κ.) ΚΗΦΙΣΙΑΣ κατά το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2024 A΄ και

οι καταρτιζόμενοι ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ  Εξαμήνων που επιθυμούν να συνεχίσουν τη φοιτησή τους στις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στη Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς κατά το Εαρινό Εξάμηνο Κατάρτισης 2024 A΄

πρέπει να υποβάλουν MEXΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024 την επισυναπτόμενη αίτηση στη Γραμματεία της Δ.Σ.Α.Ε.Κ. είτε δια ζώσης με την επίδειξη του Δ.Α.Τ. είτε ηλεκτρονικά με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή μέσω gov.gr.

Οι αιτήσεις θα εξεταστούν κατά περίπτωση σε σχέση με τον αριθμό των καταρτιζομένων κάθε τμήματος. 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ Ή ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταρτιζόμενοι που σπουδάζουν κατά το τρέχον εξάμηνο 2023 Β΄ στη Δ.Σ.Α.Ε.Κ. Κηφισιάς θα συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής τους στο επόμενο εξάμηνο 2024 A΄ την πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων.

ΝΟΜΟΣ 5082/2024: Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ 9/Α/19-1-2024 με το νέο νόμο που αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση. Σύμφωνα με αυτόν, όλα τα Ι.Ε.Κ. μετονομάζονται σε Σ.Α.Ε.Κ. (Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ


ΟΣΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ/ΝΕΣ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΚΑΙ επιθυμούν ΝΑ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞ. 2023 Β΄, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ηλεκτρονικα στο email τησ γραμματειασ, ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΔΩ, ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ 7 νΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2024. 


«Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και
απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (σ.α.ε.κ.)»
MIS 5069416″. 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ: ΕΔΩ

Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ Σ.Α.Ε.Κ. ΕΙΝΑΙ ΔΩΡΕΑΝ (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΙΔΑΚΤΡΑ) ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ΔΗΛΑΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΥΣΙΕΣ)

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ.Σ.Α.Ε.Κ.

 

 (ανοίγει σε μία νέα καρτέλα)ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ