Δημόσιο ΙΕΚ Κηφισιάς

                   Καλώς Ήλθατε!


 

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΕΚ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

Καλούνται οι επιτυχόντες υποψήφιοι να προσέλθουν απαραιτήτως από την
Παρασκευή 16/09/2022 έως την Πέμπτη 22/09/2022 (ώρες 3-8)
στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Όσοι επιτυχόντες υποψήφιοι δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας
επιλογής.

 Κατά την προσέλευσή τους στα κατά τόπους ΔΙΕΚ οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Απολυτήριο ΕΠΑΛ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια).

Εγγραφές επιτυχόντων σε ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς μέσω Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 

&

 

Υποβολή Αιτήσεων Επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ του ΥΠΑΙΘ: 

Από την Πέμπτη 1-9-2022 έως και την Δευτέρα 12-9-2022, ώρα 14:59  

Πληροφορίες για Εγγραφές στο σύνδεσμο:    Εγγραφές-Αιτήσεις 2022Β

 

Υποβολή αιτήσεων Κατάταξης Αποφοίτων/ Καταρτιζομένων Ι.Ε.Κ. και αποφοίτων ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε. Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.

Από την Πέμπτη 1-9-2022 έως και την Πέμπτη  15-9-2022

Πληροφορίες για Κατατάξεις στο σύνδεσμο: Κατατάξεις Πτυχιούχων ΕΠΑΛ κ.λ.π.

 


Εξυπηρέτηση από τις υπηρεσίες του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς

Από 01-09-2022Secretary, Call Center, Office

 

Γ. Λύρα 140, κτ. Α΄, 14564 Κηφισιά, Τηλ. 210-6253119

 

ΓραμματείαΔευτέρα-Παρασκευήώρες 15:00-20:00 e-mail grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

Πρακτική Άσκηση:  Δευτέρα-Παρασκευήώρες 14:30-17:30 e-mail praktiki@iek-kifiss.att.sch.gr

Υποστήριξη χρηστών e Τάξης (e-Class): e-mail support@iek-kifiss.att.sch.gr