Καλώς Ήλθατε!


 

2023A_ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕξεταστικήΣ_v.2

ΤΟ ΙΕΚ θα παραμεινΕΙ κλειστΟ την Παρασκευή 19/5/2023 και τη Δευτέρα 22/5/2023 λόγω των εθνικών εκλογών

 

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Πράξης: «Ειδικά προγράμματα διεξαγωγής πρακτικής άσκησης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (ΙΕΚ)» (MIS 5069416)

 

για 2.000 εκπαιδευόμενους από δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδιωτικά ΙΕΚ,

 

οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση (επιδοτείται από το έργο) με την προϋπόθεση ότι:

  • έχουν ολοκληρώσει το θεωρητικό μέρος των σπουδών τους ως τον Αύγουστο του 2020 και
  • δεν έχουν πραγματοποιήσει το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης (και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ).

 

Το έργο υλοποιείται από σύμπραξη φορέων των κοινωνικών εταίρων: ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ, ΚΑΕΛΕ/ΕΣΕΕ καθώς και τον ΕΟΠΠΕΠ (με Δικαιούχο-Συντονιστή Φορέα το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ).

Οι αιτήσεις συμμετοχής για τους ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΙΕΚ καθώς και για τις ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που επιθυμούν να προσφέρουν θέσεις πρακτικής άσκησης,

υποβάλλονται -ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ- στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης: https://www.e-iekpraktiki.gr

 

Επίσης, στον ηλεκτρονικό ιστότοπο της Πράξης: https://www.e-iekpraktiki.gr είναι διαθέσιμες:

                                                                                                                                                                                       οι προσκλήσεις για Ωφελούμενους-Εκπαιδευόμενους ΙΕΚ και Επιχειρήσεις,

                                                                                                                                                                                                αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης καθώς και

                                                                                                                                                                            όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για συμμετοχή στο έργο!

ΑΜΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ της Πράξης


ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 

Σας ενημερώνουμε ότι όσοι καταρτιζόμενοι ολοκληρώσουν την Πρακτική τους Άσκηση μετά τις 30/06/2023, -σύμφωνα με το ΙΝΕΔΙΒΙΜ- δεν θα μπορούν να διεκδικήσουν την επιδότηση από το συγκεκριμένο πρόγραμμα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ.


ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΣΤΟ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΣΕ Α΄ & Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2022 Β΄ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2022)


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2023Α


 

 

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: ΦΕΚ 4634/01-09-2022 τ. Β΄, ΑΠΟΦΑΣΗ Κ5/9884/27-01-2023 ΥΠ.ΠΑΙ.Θ.

 

Οι σπουδαστές που δικαιούνται ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ από 01/02/2023 έως και 21/02/2023 στον σύνδεσμο https://stegastiko.minedu.gov.gr

 

ΔΟΘΗΚΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ! ! !

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της υποβεβλημένης (πρωτοκολλημένης) αίτησης από το δημόσιο Ι.Ε.Κ. ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει όλα τα δικαιολογητικά που εκκρεμούν σύμφωνα με τη σελίδα προεπισκόπησης, μαζί με την εκτύπωση της αίτησής του, εντός της ορισθείσας προθεσμίας. Η προθεσμία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 28η Φεβρουαρίου 2023. Αιτήσεις για τις οποίες δεν προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν θα αξιολογηθούν

 

ΔΗΛΑΔΗ: ΟΙ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Ι.Ε.Κ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΑΠΟ 16:00 ΕΩΣ 18:30. 

 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΦΕΚ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΚ 2021 – 2022 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΔΙΕΚ 2021-2022 ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

 

Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης


Λειτουργία Υπηρεσιών του Δ.Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς

 από 01-09-2022

 

Οδός: Γεωργίου Λύρα, αριθμ: 140, κτήριο Α΄

                                                                                                                                                                          τ.κ. 14564 – Κηφισιά

                                                                                                                                                                      Τηλέφωνο: 210-6253119

 

ΓραμματείαΔευτέρα-Παρασκευήώρες: 15:00-19:00

Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

 

Πρακτική Άσκηση:  Δευτέρα-Παρασκευήώρες: 15:00-17:00

Ε-mail: grammateia@iek-kifiss.att.sch.gr

 

Υποστήριξη χρηστών e Τάξης (e-Class)

Ε-mail: support@iek-kifiss.att.sch.gr  

 

Νέα θέση εργασίας - Γραμματειακή Υποστήριξη - Εξυπηρέτηση Πελατών - EUROKTEO