Έτος Κατάρτισης 2021-2022 (Εξάμηνα 2021Β-2022Α)
Α΄-Β΄ Εξάμηνο

Μουσική Τεχνολογία (μεσημεριανό & απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας (απογευματινό τμήμα)

Τέχνη Φωτογραφίας (μεσημεριανό  & απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Φαρμάκων, Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων (απογευματινό τμήμα)

Γ΄-Δ΄ Εξάμηνο

Βοηθός Φαρμακείου (μεσημεριανό τμήμα)

Μουσική Τεχνολογία (μεσημεριανό & απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας (απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών (απογευματινό τμήμα)

Τέχνη Φωτογραφίας (μεσημεριανό & απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (μεσημεριανό τμήμα)

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μεσημεριανό τμήμα)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (μεσημεριανό τμήμα)