Έτος Κατάρτισης 2020-2021 (Εξάμηνα 2020Β-2021Α)
Α΄-Β΄ Εξάμηνο

Βοηθός Φαρμακείου (μεσημεριανό τμήμα)

Μουσική Τεχνολογία (μεσημεριανό και απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας (απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών (απογευματινό τμήμα)

Τέχνη Φωτογραφίας (μεσημεριανό  και απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ (μεσημεριανό και απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (μεσημεριανό τμήμα)

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (μεσημεριανό τμήμα)

Γ΄-Δ΄ Εξάμηνο

Βοηθός Φαρμακείου (απογευματινό τμήμα)

Ηχοληψία (μεσημεριανό τμήμα)

Μουσική Τεχνολογία (απογευματινό τμήμα)

Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας (απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγάζ (απογευματινό τμήμα)

Τέχνη Φωτογραφίας (μεσημεριανό και απογευματινό τμήμα)

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών (απογευματινό τμήμα)