Από σήμερα Πέμπτη 16-9-2021 μέχρι και την Πέμπτη 23-09-2021 και ώρες 2:00μμ-8:00μμ θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων υποψηφίων καταρτιζομένων ΙΕΚ (Α΄ φάσης).

Στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα να δηλώσουν βελτίωση όσοι είναι επιτυχόντες σε μεταγενέστερη της 1ης προτίμησής τους, προκειμένου να διεκδικήσουν μια κενή θέση σε καλύτερη προτίμηση. 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως και άμεσα για την εγγραφή τους, φέροντας μαζί τους τα αποδεικτικά έγγραφα των όσων έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά εγγραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο Δικαιολογητικά εγγραφής

Η διεύθυνση του Δημοσίου ΙΕΚ Κηφισιάς είναι Γεωργίου Λύρα 140, κτίριο Α΄ (στο βάθος), εντός του κτιριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ Κηφισιάς. Για την εγγραφή σας θα προσέλθετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ, στον 1ο όροφο (είσοδος από την εξωτερική σκάλα).

Για να κατοχυρωθεί η θέση επιτυχίας, θα πρέπει ο υποψήφιος να κάνει την εγγραφή του στο αναφερόμενο άνω χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, η θέση θεωρείται κενή και δίδεται σε άλλο υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις στη Β΄ φάση.

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Α’ φάσης. Το ΙΕΚ θα πρέπει να καταχωρήσει ΑΜΕΣΑ τη διαγραφή του , ώστε να έχει το δικαίωμα εγγραφής του στην Α’ φάση, στη νέα ειδικότητα που έχει επιτύχει.