Εγγραφές Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων Α΄ εξαμήνου (Β΄ φάση)

Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης.  Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως και άμεσα για την εγγραφή τους, φέροντας μαζί τους τα αποδεικτικά έγγραφα των όσων έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά εγγραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο Δικαιολογητικά εγγραφής Β΄ φάσης…

Περισσότερα