Σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 28-9-2021 μέχρι και την Παρασκευή 1-10-2021 θα γίνονται οι εγγραφές των επιτυχόντων της Β’ φάσης. 

Παρακαλούνται οι επιτυχόντες να προσέλθουν αυτοπροσώπως και άμεσα για την εγγραφή τους, φέροντας μαζί τους τα αποδεικτικά έγγραφα των όσων έχουν δηλώσει στην αίτηση τους. Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά εγγραφής υπάρχουν στο σύνδεσμο Δικαιολογητικά εγγραφής Β΄ φάσης

Η διεύθυνση του Δημοσίου ΙΕΚ Κηφισιάς είναι Γεωργίου Λύρα 140, κτίριο Α΄ (στο βάθος), εντός του κτιριακού συγκροτήματος ΟΑΕΔ Κηφισιάς. Για την εγγραφή σας θα προσέλθετε στη Γραμματεία του ΙΕΚ, στον 1ο όροφο (είσοδος από την εξωτερική σκάλα).

Για να κατοχυρωθεί η θέση επιτυχίας, θα πρέπει ο υποψήφιος να κάνει την εγγραφή του στο αναφερόμενο άνω χρονικό διάστημα. Διαφορετικά, χάνει το δικαίωμα εγγραφής του, η θέση θεωρείται κενή και δίδεται σε άλλο υποψήφιο που πληροί τις προϋποθέσεις στη Γ΄ φάση.

Στην περίπτωση κατά την οποία, εγγεγραμμένος μέσω της διαδικασίας του παράλληλου μηχανογραφικού επιλέχθηκε μέσω της τρέχουσας διαδικασίας και επιθυμεί την φοίτησή του στη νέα ειδικότητα, θα πρέπει να υποβάλλει στο Ι.Ε.Κ. που είχε αρχικά εγγραφεί υπεύθυνη δήλωση ότι επιθυμεί τη διαγραφή του ΕΝΤΟΣ της προκαθορισμένης προθεσμίας εγγραφών Β’ φάσης. Το ΙΕΚ θα πρέπει να καταχωρήσει ΑΜΕΣΑ τη διαγραφή του, διαφορετικά θα χαθεί το δικαίωμα εγγραφής του στην Β’ φάση.