Χρονοδιάγραμμα εγγραφών Εξαμήνου 2021Β

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (01.09.2021), το Χρονοδιάγραμμα Εγγραφών για όλες τις περιπτώσεις ενδιαφερομένων, έχει ως εξής: Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2 – 10 /9/2021 Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 – 10/9/2021 Διαδικασία επιλογής Α΄ Φάσης Υποψήφιων…

Περισσότερα

Κατατάξεις/αιτήσεις εγγραφής αποφοίτων ΙΕΚ, ΕΠΑΛ στο Γ΄ Εξάμηνο σε συναφείς ειδικότητες των Δημοσίων ΙΕΚ

 Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ανακοινώνει: «Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., ΙΕΚ, μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ. ή ΙΕΚ. Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται…

Περισσότερα

Έναρξη Υποβολής Αιτήσεων Επιλογής στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας

Από τη  ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ανακοινώνεται: «Βασική προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση από δεύτερη επιλογή ή λύση ανάγκης για λίγους να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς. Η Επαγγελματική Κατάρτιση είναι καίριας σημασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας,…

Περισσότερα