Σύμφωνα με την ενημέρωση της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Τμήμα Γ’ Προσωπικού και Υποστήριξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (01.09.2021), το Χρονοδιάγραμμα Εγγραφών για όλες τις περιπτώσεις ενδιαφερομένων, έχει ως εξής:

Εγγραφές επιτυχόντων Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου 2 – 10 /9/2021
Υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων επιλογής υποψηφίων καταρτιζόμενων για τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. 2 – 10/9/2021
Διαδικασία επιλογής Α΄ Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 13 – 14/09/2021
 Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων Α΄ Φάσης 15/9/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Α΄ Φάσης 15 – 23/9/2021
Διαδικασία επιλογής Β΄ Φάσης Υποψήφιων Καταρτιζόμενων από ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν 24 – 27/9/2021
Έκδοση αποτελεσμάτων επιτυχόντων  Β΄ Φάσης 28/9/2021
Εγγραφές επιτυχόντων Β΄ Φάσης 28/9/2021 – 01/10/2021
Εγγραφές Γ΄ Φάσης 04/10/2021 – 07/10/2021
Επανεγγραφές καταρτιζόμενων προηγούμενων εξαμήνων που συνεχίζουν τη φοίτηση 20 – 30/9/2021
Μετεγγραφές καταρτιζομένων ΙΕΚ 1 – 20/9/2021
Αιτήσεις κατάταξης αποφοίτων ΙΕΚ 1 – 30/9/2021
Αιτήσεις επαναπαρακολούθησης 20 – 24/9/2021
Δήλωση μαθημάτων από τους εκπαιδευτές ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
Διαδικασία ανάθεσης μαθημάτων ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2021Β’ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ