Καταρτιζόμενοι δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ μπορούν να αιτηθούν για τη μετεγγραφή τους σε ειδικότητες που λειτουργούν το έτος κατάρτισης 2021-22 στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς.

Το χρονικό διάστημα μετεγγραφών είναι 1-20 Σεπτεμβρίου 2021.

Δείτε τις ειδικότητες εδώ  http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/?p=2557

Η διαδικασία μετεγγραφής για τμήματα ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, έχει ως εξής:

1. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση παραλαβής Φακέλου Καταρτιζομένου για μετεγγραφή αποκλειστικά στις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία ημερομηνίες (χειμερινό εξάμηνο από 1η έως 20 Σεπτεμβρίου και για το εαρινό από την έκδοση αποτελεσμάτων του χειμερινού έως την έναρξη μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου), στο Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (όπου φοιτούσε μέχρι τώρα). Ο Φάκελος Καταρτιζομένου περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστο το Μητρώο Καταρτιζομένου ή το Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο από το Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ.
2. Το Ι.Ε.Κ. ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ υποχρεούται, εντός 5 ημερών, στην έκδοση του σχετικού παραστατικού (Μητρώο Καταρτιζομένου ή Ατομικό Δελτίο Καταρτιζομένου) και την παράδοση του Φακέλου στον μετεγγραφόμενο. Εξ αυτού προκύπτει ότι η τελευταία αναμενόμενη ημερομηνία παράδοσης είναι η 25η Σεπτεμβρίου. 
3. Ο μετεγγραφόμενος, το αργότερο μέχρι την επομένη της τελευταίας προθεσμίας παράδοσης του Μητρώου Καταρτιζομένου ή Ατομικού Δελτίου Καταρτιζομένου, υποβάλλει στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς έγγραφη αίτηση μετεγγραφής με συνημμένο σε αυτή τον Φάκελο Καταρτιζομένου.

Κατεβάστε την αίτηση μετεγγραφής από εδώ Αίτηση για αποδοχή Μετεγγραφής προς το ΙΕΚ Κηφισιάς