Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ανακοινώνει:

«Πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., ΙΕΚ, μπορούν να εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από ΕΠΑ.Λ., Τ.Ε.Ε Β΄ κύκλου, Τ.Ε.Λ. ή ΙΕΚ.

Η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες

Δείτε τις ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχει το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς στο σύνδεσμο Ειδικότητες-Γ΄Εξαμήνου_20.8.2021

Η κατάθεση των αιτήσεων πραγματοποιείται το διάστημα 1-30/9/2021 και ώρες 14:00-20:00, στη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, Γ. Λύρα 140, κτίριο Α΄ (στο βάθος του συγκροτήματος, 1ος ορ.)

Δικαιολογητικά (παρακαλούμε να τα έχετε μαζί σας κατά την προσέλευσή σας στο ΙΕΚ):

  • Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  • Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
  • Αίτηση κατάταξης  
  • Πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΤΕΛ. ή ΒΕΚ  ειδικότητας ΙΕΚ

Παρακαλούμε βρείτε την αίτηση που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας, κατεβάστε τη και συμπληρώστε τη:

Για αποφοίτους ΕΠΑΛ, ΤΕΕ Β Κύκλου, ΤΕΛ     ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ-ΕΠΑΛ

Για αποφοίτους ΙΕΚ    ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ-ΙΕΚ

Για καταρτιζόμενους ΙΕΚ που θέλουν να καταταχθούν σε συναφή ειδικότητα   ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ-ΙΕΚ

Για καταρτιζόμενου ΙΕΚ ειδικοτήτων πριν το 2013 που θέλουν να ολοκληρώσουν τη φοίτηση τους σε νέα αντίστοιχη ειδικότητα  ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΣΗΣ