Μέτρα Λειτουργίας της Κατάρτισης και Πρακτικής Άσκησης των ΙΕΚ για την αποφυγή διάδοσης της COVID-19

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της ΚΥΑ υπ.αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254 ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-09-2021 με τίτλο: «Λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, εργαστηριακών κέντρων και σχολικών εργαστηρίων, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μεταλυκειακού έτους – τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Κέντρων Διά Βίου Μάθησης, δομών Ε.Ε.Κ. και Δ.Β.Μ. της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής…

Περισσότερα