Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις-Κάνω την αίτηση εγγραφής Α΄ Εξαμήνου (Α΄ Φάση)

Κατεβάστε το αρχείο F.A.Q. 2020B_A.fasi Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Α΄ Εξάμηνο 2021Β Ερωτήσεις-Απαντήσεις Κάνω την αίτηση (Α΄ Φάση)   Ερ.: Ποιες είναι οι προθεσμίες για να κάνω την αίτηση εγγραφής σε Δ.ΙΕΚ; Απ.: Το ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας για την κατάθεση αιτήσεων εγγραφής υποψηφίων καταρτιζομένων σε Δημόσια ΙΕΚ θα είναι ανοικτό από την Πέμπτη 2…

Περισσότερα

Απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις-Πριν την αίτηση

Κατεβάστε το αρχείο  F.A.Q. 2020B_Prin tin aitisi Αιτήσεις Υποψηφίων Καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ Α΄ Εξάμηνο 2021Β Ερωτήσεις-Απαντήσεις (F.A.Q.) Πριν την αίτηση Ερ.: Γιατί να γραφτώ σε Δ.ΙΕΚ; Απ.: Γιατί: Εκπαιδεύεσαι ΔΩΡΕΑΝ σε μια επαγγελματική ειδικότητα. Παίρνεις αναβολή στράτευσης, οι γονείς σου διατηρούν το επίδομα προστατευόμενου τέκνου έως τα 25 έτη, και πιθανώς να δικαιούσαι εκπτωτικού πάσου για…

Περισσότερα

Διαδικασία Εγγραφής στο Γ΄ Εξάμηνο Σπουδών

ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., καθώς και καταρτιζόμενοι/απόφοιτοι παλαιών ή συναφών ειδικοτήτων ΙΕΚ, μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση σε Γ΄ Εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες. Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων σε Δ.ΙΕΚ του ενδιαφέροντος τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνα στις συναφείς ειδικότητες. Οι…

Περισσότερα

Έναρξη Τμημάτων κατά το Εαρινό Εξάμηνο

Σε περίπτωση που για εγκεκριμένες ειδικότητες δεν δημιουργήθηκαν τμήματα κατά την αρχική πρόσκληση, προ του Χειμερινού Εξαμήνου, στο Εαρινό Εξάμηνο δύναται να πραγματοποιείται πρόσκληση επιλογής καταρτιζόμενων, μόνο για την συμπλήρωση των τμημάτων, στα οποία υπάρχουν προεγγραφές.

Περισσότερα

Γ΄Φάση Επιλογής

Μόλις ολοκληρωθεί η Β΄ Φάση επιλογής, και με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη πλήρωση των κενών θέσεων κατάρτισης που πιθανώς να έχουν προκύψει,  δίδεται η δυνατότητα εγγραφών νέων καταρτιζόμενων οι οποίοι ατύχησαν στην ηλεκτρονική υποβολή ή δεν πρόλαβαν να την πραγματοποιήσουν.

Περισσότερα

Β΄ Φάση Επιλογής

Με βάση την οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων και των κενών θέσεων που θα προκύψουν ανά ειδικότητα, ξεκινά η Β΄ Φάση επιλογής. Κατά τη φάση αυτή, καταθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφά τους οι επιλαχόντες και οι αιτούντες βελτίωση. Κατόπιν του διοικητικού ελέγχου, εγγράφονται. Δείτε στο σύνδεσμο την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ έτους…

Περισσότερα

Α΄ Φάση Επιλογής

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων επιλογής, ανακοινώνονται από τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ. Δ.Β.Μ. & Ν. πίνακες επιτυχόντων. Οι επιτυχόντες που αποκτούν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης, θα πρέπει να μεταβούν στο Δ.ΙΕΚ που επιλέχθηκαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα, που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτησή τους. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της Γ.Γ.…

Περισσότερα

Δικαιολογητικά

  Τα δικαιολογητικά που χρειάζεται να συγκεντρώσετε είναι:   1. Αίτηση που κατατέθηκε ηλεκτρονικά, εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα και υπογεγραμμένη.   2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (απολυτήριο ή πτυχίο) και μία φωτοτυπία αυτού. Μετά την αντιπαραβολή, ο πρωτότυπος τίτλος θα επιστρέφεται στον υποψήφιο. 2α. Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από ελληνικό λύκειο ή ΣΕΚ,…

Περισσότερα

Μοριοδότηση

  Για τη μοριοδότηση και την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζόμενων λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:   α) Ο βαθμός του απολυτηρίου τίτλου σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα μόρια που λαμβάνει ο υποψήφιος είναι τόσα όσα ο γενικός βαθμός του τίτλου, με μετατροπή του κλασματικού μέρους σε δεκαδικό.   β) Η εγγύτητα της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης…

Περισσότερα