Πτυχιούχοι Ι.Ε.Κ. & ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να καταταγούν/ εγγραφούν κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν.

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία εγγραφής δεν γίνεται ηλεκτρονικά, αλλά με απευθείας κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων στα Ι.Ε.Κ. ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ’ εξάμηνο στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ’ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2022-2023 στο χειμερινό εξάμηνο βρίσκονται στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr/docs/c_2022b.xlsx

Δικαιολογητικά για πτυχιούχους Ι.Ε.Κ.

  1. Αίτηση    ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠ. ΔΙΕΚ
  2. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  3. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο Β.Ε.Κ.

Δικαιολογητικά για πτυχιούχους ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ.

  1. Αίτηση    ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΕΠΑΛ
  2. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α.
  3. Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
  4. Φωτοαντίγραφο Πτυχίου ΕΠΑ.Λ. κ.λ.π.

 

Σημείωση: Στη διαδικασία των κατατάξεων περιλαμβάνονται και:

  1. Η συνέχιση φοίτησης σε συναφή ειδικότητα. Οι αιτούντες αυτής της κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ να έχουν παλαιά αρχική ειδικότητα (πριν το 2013).  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου, βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και αίτηση  ΑΙΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ-ΦΟΙΤΗΣΗΣ
  2. Η αλλαγή ειδικότητας στο Β΄ ή στο Γ΄ εξάμηνο σε άλλη συναφή ειδικότητα. Οι αιτούντες αυτής της κατηγορίας ΠΡΕΠΕΙ να έχουν νέα αρχική ειδικότητα (από το 2013 και μετά).  Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Ατομικό Δελτίο Καταρτιζόμενου, βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α., φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας και αίτηση  ΑΙΤΗΣΗ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ-ΙΕΚ