Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επιλογής στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς, με βάση την ειδικότητα η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους και με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται για εγγραφή στο Α΄εξάμηνο στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 είναι:

  • Ειδικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ
  • Βοηθός Φυσικοθεραπείας
  • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας
  • Στέλεχος Μονάδων Φιλοξενείας
  • Τέχνη Φωτογραφίας
  • Τεχνικός Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών
  • Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων & Ποτών
  • Μουσική Τεχνολογία

Οδηγίες για την υποβολή της αίτησης υπάρχουν στην αρχική σελίδα της εφαρμογής στον σύνδεσμο: https://diek.it.minedu.gov.gr

Υποβολή αίτησης: μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 15:00.