Μέτρα Λειτουργίας ΙΕΚ μετά τις γιορτές-επικαιροποίηση 8.01.2022

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/Β’ 32/08.01.2022 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα…

Περισσότερα