Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της Απόφασης υπ. αριθμ. Κ5/160259 (Φ.Ε.Κ.5831/τ. Β΄/ 15-12-2021) « Κανονισμός Λειτουργίας Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.» Σύμφωνα με το άρθρο 31: «Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την έναρξη του εαρινού…

Περισσότερα

13-12-21: Σχετικά με τα Πιστοποιητικά Νόσησης & Πλήρους Κάλυψης από COVID-19

Σύμφωνα με το άρθρο 9, παρ. 3 της ΚΥΑ με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 77146/11-12-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5816) με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 13 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021…

Περισσότερα

Διεθνές Συνέδριο Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB) | ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Από το Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης & Νεολαίας ανακοινώνεται: Με την επισυναπτόμενη επιστολή, θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο Ετήσιο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (EVBB), με τιμώμενη χώρα την Ελλάδα το οποίο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά. Συγκεκριμένα, θα λάβει χώρα στις 2 Δεκεμβρίου 2021. Το θέμα του συνεδρίου είναι «Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση στη…

Περισσότερα