Σύμφωνα με την ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 746/Β’ 32/08.01.2022 Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00 (Β’ 6290)» , η λειτουργία των ΙΕΚ έχει ως εξής (σελ. 211-212):

  • Διά ζώσης λειτουργία των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) με φυσική παρουσία καταρτιζόμενων και εκπαιδευτών, σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.
  • Διενέργεια πρακτικής άσκησης/μαθητείας των καταρτιζόμενων των Ι.Ε.Κ. και των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας και πρόληψης που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 κοινή υπουργική απόφαση, όπως εκάστοτε ισχύει.

Υπενθυμίζουμε ότι οι σπουδαστές προσέρχονται στο ΙΕΚ με βεβαίωση εμβολιασμού/νόσησης/αρνητικού rapid test σε ισχύ. Οι βεβαιώσεις αρνητικού rapid test ελέγχονται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, ενώ τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης ελέγχονται ανάλογα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα κάθε φορά. Για την προστασία της υγείας όλων, συστήνεται ο ατομικός διαγνωστικός έλεγχος υγείας, προ της προσέλευσης για το πρώτο μάθημα στο ΙΕΚ μετά τις εορτές.

 

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/Β’ 32/8-1-2022