Επικαιροποίηση Πρωτοκόλλων Νόσησης-Στενής Επαφής με κρούσμα COVID-19

Ενημερώνουμε ότι η με Αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55254/9.9.2021 απόφαση σχετικά με τα μέτρα πρόληψης από την COVID-19 (πρωτόκολλο νόσησης/ στενής επαφής με κρούσμα) έχει τροποποιηθεί ως εξής (Αριθμ. ΓΠ.οικ. 360/Β’ 7/06.01.2022, σελ. 40-43):   3. Μέτρα για άτομα με επιβεβαιωμένη νόσο COVID-19 Ο/Η μαθητής/τρια ή το μέλος του προσωπικού που είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19 πρέπει να απομακρυνθεί…

Περισσότερα

Αλλαγές στην ισχύ των Πιστοποιητικών Εμβολιασμού και στην έκδοση των Πιστοποιητικών Νόσησης

Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αριθ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746/Β’ 32/8-1-2022 (σελ. 273): Πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται: α) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου και β) όσοι έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 με…

Περισσότερα