Μπορείτε να εγγραφείτε στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς με δύο τρόπους:

1. Με τη συμπλήρωση Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου των τελειόφοιτων και των υποψηφίων των Πανελλαδικών εξετάσεων.

Κατά το έτος κατάρτισης 2022-23 προσφέρονται 20 θέσεις σε κάθε μία από τις ειδικότητες Α΄ εξαμήνου του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, μέσω του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου. Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ     Ειδικότητες Παράλληλου Μηχανογραφικού 2022-23

2. Με την υποβολή αίτησης επιλογής στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ. Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας.

Ο υποψήφιος της περ. 2 για την εισαγωγή του σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. της επιλογής του μπορεί να δηλώσει στην αίτησή του μέχρι πέντε (5) προτιμήσεις συνολικά, με σειρά προτεραιότητας. Η διαδικασία αυτή περιγράφεται με βήματα, στα άρθρα που ακολουθούν.

2α. Δίνεται η δυνατότητα εγγραφής σε Ι.Ε.Κ. για αιτούντες άσυλο που κατέχουν Δελτίο Αιτούντος Διεθνή Προστασία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4636/2019 (Α΄ 169) και οι οποίοι είναι κάτοχοι απολυτηρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς έχει μακρά παράδοση στις ειδικότητες Τέχνη Φωτογραφίας, Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ, Μουσική Τεχνολογία. Τα τελευταία χρόνια προσφέρει επίσης τις ειδικότητες Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας, Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών, και Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας.

Δείτε τις ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου που φιλοξενούμε για το έτος 2022-2023: http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/ειδικότητες

 

! Μελετήστε καλά τον πίνακα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες και επιλέξτε την/ις ειδικότητα/ες που σας ενδιαφέρουν.

Συμβουλευθείτε τους Οδηγούς Ειδικοτήτων για να ενημερωθείτε σχετικά με τις σπουδές, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα κάθε ειδικότητας: http://www.gsae.edu.gr/el/adiesiiek/1435-neoi-odhgoi