Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει πίνακα με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) της χώρας, ανά Περιφέρεια, τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και σύμφωνα με το Ν. 4186/2013.

 

Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς έχει παράδοση στις ειδικότητες Τέχνη Φωτογραφίας, Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης & Μακιγιάζ, Μουσική Τεχνολογία, Βοηθός Φαρμακείου (παρεμφερές με Τεχνικό Φαρμάκων, Καλλυντικών), και πιο πρόσφατα στην ειδικότητα Στέλεχος Διοίκησης-Οικονομίας.

Δείτε τις ειδικότητες Α΄ Εξαμήνου που φιλοξενούμε για το έτος 2021-2022: http://iek-kifiss.att.sch.gr/wp/ειδικότητες

 

! Μελετήστε καλά τον πίνακα με τις εγκεκριμένες ειδικότητες και επιλέξτε την/ις ειδικότητα/ες που σας ενδιαφέρουν.

Συμβουλευθείτε τους Οδηγούς Ειδικοτήτων για να ενημερωθείτε σχετικά με τις σπουδές, καθώς και τα επαγγελματικά προσόντα και δικαιώματα κάθε ειδικότητας: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1427-odigoi-spoudon-eidikotiton-iek-tou-n-4186-2013