Δημοσιεύθηκε η υπ. αριθμ. Αριθμ. Κ5/63547/2662Β΄/30-05-2022 με τίτλο: «Ειδικότητες παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου για την εισαγωγή καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ι.Ε.Κ.»

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα, οι ειδικότητες και ο αριθμός των εισακτέων ανά Ι.Ε.Κ. και ειδικότητα στα δημόσια Ι.Ε.Κ., για τους τελειόφοιτους και τους υποψήφιους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για το σχολικό έτος 2022-2023 οι οποίοι υποβάλλουν παράλληλο μηχανογραφικό δελτίο, ως ακολούθως:

Δ.Ι.Ε.Κ. Κηφισιάς – αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μουσική Τεχνολογία, θέσεις 20

Τέχνη Φωτογραφίας, θέσεις 20

Στέλεχος Τεχνολογίας και Ελέγχου Τροφίμων και Ποτών, θέσεις 20

Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών, θέσεις 20

Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας, θέσεις 20

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, θέσεις 20

Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ, θέσεις 20

Βοηθός Φυσικοθεραπείας, θέσεις 20