Ακολουθεί η έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί την προκήρυξη εγγραφών στα Δ.ΙΕΚ έτους 2020-2021: 

http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1698-aithseis-diek-2021

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται από τους υποψηφίους σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα.

Για το έτος 2020-2021 κάντε την ηλεκτρονική αίτησή σας στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/

 

Στην αίτηση, ο υποψήφιος αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία γεννήσεως, στοιχεία ταυτότητας, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δηλώνει τον απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΣΕΚ) ή το πτυχίο ΕΠΑΛ, με την αριθμητική βαθμολογία αποφοίτησης και το έτος αποφοίτησης.

Δηλώνει τυχόν πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια, καθώς και την τυχόν συναφή επαγγελματική εμπειρία (βλ. παρακάτω στη μοριοδότηση).

Στη συνέχεια δηλώνει την ειδικότητα ανά ΙΕΚ που επιθυμεί να παρακολουθήσει, με σειρά προτίμησης (μέχρι τέσσερις επιλογές για το έτος 2019-2020).

 

! Για να ξεκινήσετε την αίτηση πρέπει να έχετε τον ΑΜΚΑ σας, την ταυτότητά σας, τον απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υποχρεωτικά στοιχεία).