Η ανακοίνωση έναρξης υποβολής αιτήσεων στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.και Ν εκδίδεται από τη Διεύθυνση Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους.

Η αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής υποβάλλεται από τους υποψηφίους σε ειδικό πληροφοριακό σύστημα στο σύνδεσμο https://diek.it.minedu.gov.gr/

Στην αίτηση, ο υποψήφιος αναγράφει τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, στοιχεία γεννήσεως, στοιχεία ταυτότητας, καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.

Δηλώνει τον απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ-ΣΕΚ) ή το πτυχίο ΕΠΑΛ, με την αριθμητική βαθμολογία αποφοίτησης και το έτος αποφοίτησης.

Δηλώνει τυχόν πρόσθετα κοινωνικά κριτήρια (βλ. παρακάτω στη μοριοδότηση).

Στη συνέχεια δηλώνει την ειδικότητα ανά ΙΕΚ που επιθυμεί να παρακολουθήσει, με σειρά προτίμησης (μέχρι πέντε επιλογές για το έτος 2022-2023).

 

! Για να ξεκινήσετε την αίτηση πρέπει να έχετε τον ΑΜΚΑ σας, την ταυτότητά σας, τον απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (υποχρεωτικά στοιχεία).

 

Δείτε στο σύνδεσμο που ακολουθεί την προκήρυξη εγγραφών στα Δ.ΙΕΚ έτους 2022-2023 ΠΡΟΣΕΧΩΣ!