Βάσει της ΥΑ με αρ. Κ1/54905, ΦΕΚ 1838/τ.Β΄/13-5-2020 (έγγραφο 1), της ΚΥΑ με αρ. K1/55547, ΦΕΚ 1845/τ.Β΄/13-05-2020 (έγγραφο 2) και της Εγκυκλίου με αρ. Κ1/55594/13-05-2020 (έγγραφο 3) της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, από τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 επανεκκινεί η εκπαιδευτική λειτουργία των ΙΕΚ.

Οι εκπαιδευτές, καταρτιζόμενοι και πρακτικά ασκούμενοι μας έχουν λάβει e-mail με τις πρώτες οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή της επανεκκίνησης. Παρακαλούμε όλους να ελέγξουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, να απαντήσουν όπου απαιτείται, και να ελέγχουν συχνά για νεότερες ενημερώσεις.

Μένουμε ασφαλείς, ακολουθούμε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για την υγιεινή και ασφάλεια στις εκπαιδευτικές μονάδες.

 

1.ΦΕΚ-1838

2.ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ

3.ΙΕΚ-ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-επαναλειτουργία-των-Ι.Ε.Κ.-για-τις-18-5-2020 (1)