Ενημέρωση σχετικά με την Εξ Αποστάσεως Κατάρτιση

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ανακοίνωσή του στις 13.03.2020, αναφέρει σχετικά με την τηλε-κατάρτιση στα ΙΕΚ: «… –  Εδώ και χρόνια, τα Δημόσια ΙΕΚ χρησιμοποιούν ψηφιακές πλατφόρμες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι οποίες έχουν εξελιχθεί σημαντικά το τελευταίο έτος και μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού ανά θεματική ενότητα. –  Θα προτεραιοποιηθεί, επίσης,…

Περισσότερα

Προσωρινή αναστολή Πρακτικής Άσκησης

Σας δημοσιοποιούμε την εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, περί αναστολής της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων ΙΕΚ. Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Κηφισιάς, με τη λήξη της αναστολής των πρακτικών ασκήσεων, θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για συνεργασία, σχετικά με την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης.

Περισσότερα