Η Τηλεκατάρτιση στα ΙΕΚ

Στηρίζουμε τη μάθηση με κάθε τρόπο. Η δύσκολη αυτή συγκυρία που όλοι βιώνουμε, μπορεί να είναι μια ευκαιρία για μάθηση. Μια πρόκληση για απόκτηση νέων γνώσεων, για ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, για διαμόρφωση στάσεων σε σχέση με τους τρόπους κατάκτησης της γνώσης και τα εργαλεία μάθησης. Για τη δημιουργική εκτύλιξη του χρόνου μας και την αυτοβελτίωση…

Περισσότερα