Σας δημοσιοποιούμε την εγκύκλιο του Τμήματος Α’ Σπουδών Προγραμμάτων & Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, περί αναστολής της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων ΙΕΚ.

Διαβάστε την εγκύκλιο εδώ: ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΟΡΩΝΑΪΟΣ

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Κηφισιάς, με τη λήξη της αναστολής των πρακτικών ασκήσεων, θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για συνεργασία, σχετικά με την ομαλή συνέχιση και ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης.