Μόλις ολοκληρωθεί η Β΄ Φάση επιλογής, και με γνώμονα την όσο το δυνατόν καλύτερη πλήρωση των κενών θέσεων κατάρτισης που πιθανώς να έχουν προκύψει,  δίδεται η δυνατότητα εγγραφών νέων καταρτιζόμενων οι οποίοι ατύχησαν στην ηλεκτρονική υποβολή ή δεν πρόλαβαν να την πραγματοποιήσουν.

Το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς ανακοινώνει τις ειδικότητες, στις οποίες τυχόν υπάρχουν κενά και προσκαλεί τους ενδιαφερομένους να εγγραφούν, με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του, στην ενότητα «Νέα-Ανακοινώσεις».