Με βάση την οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων και των κενών θέσεων που θα προκύψουν ανά ειδικότητα, ξεκινά η Β΄ Φάση επιλογής. Κατά τη φάση αυτή, καταθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφά τους οι επιλαχόντες και οι αιτούντες βελτίωση. Κατόπιν του διοικητικού ελέγχου, εγγράφονται.

Δείτε την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ έτους 2022-2023     ΠΡΟΣΕΧΩΣ!