Με βάση την οριστικοποίηση των εγγραφών των επιτυχόντων και των κενών θέσεων που θα προκύψουν ανά ειδικότητα, ξεκινά η Β΄ Φάση επιλογής. Κατά τη φάση αυτή, καταθέτουν τα δικαιολογητικά έγγραφά τους οι επιλαχόντες και οι αιτούντες βελτίωση. Κατόπιν του διοικητικού ελέγχου, εγγράφονται.

Δείτε στο σύνδεσμο την ανακοίνωση της Β΄ Φάσης επιλογής καταρτιζομένων στα Δ.ΙΕΚ έτους 2020-2021: http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1653-bfasi-iek-2020b