Διευκρινίσεις για θέματα Πρακτικής Άσκησης Καταρτιζομένων στα Δ.Ι.Ε.Κ.

Με την Κ5/51276/6-5-2022 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα: Α) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης Β) Χρονική Περίοδος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης Γ) Επιδότηση της πρακτικής άσκησης Δ) Πρακτική Άσκηση Ιδιωτικών ΙΕΚ με ανακληθείσα άδεια Διαβάστε την Εγκύκλιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί:    ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2022

Περισσότερα