Αλλαγές στην ισχύ των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης COVID-19

Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/1547Β’/02-04-2022, παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης ως εξής (αρθρ 9, παρ. 1-3): 1) Για όσους έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου (ή μία δόση, στην περίπτωση του μονοδοσικού εμβολίου) και δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους έχουν ισχύ εννέα μηνών, από τη χορήγηση της δεύτερης ή…

Περισσότερα