Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959/1547Β’/02-04-2022, παρατείνεται η ισχύς των πιστοποιητικών εμβολιασμού/νόσησης ως εξής (αρθρ 9, παρ. 1-3):
1) Για όσους έχουν εμβολιαστεί με δύο δόσεις εμβολίου (ή μία δόση, στην περίπτωση του μονοδοσικού εμβολίου) και δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση, τα πιστοποιητικά εμβολιασμού τους έχουν ισχύ εννέα μηνών, από τη χορήγηση της δεύτερης ή της μοναδικής δόσης.
2) Για όσους διαθέτουν πιστοποιητικό νόσησης/ανάρρωσης, η ισχύς του διαρκεί 180 ημέρες (6 μήνες) από τον πρώτο θετικό έλεγχο για COVID-19.
3) Για όσους έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού/ανάρρωσης, έχει ισχύ 180 ημέρες από τον πρώτο θετικό έλεγχο για COVID-19.