Δημοσιεύθηκε η με Αριθμ. 46935 /Z1/τ.Β΄2031/21-4-2022 Απόφαση της Υπουργού και του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι  απόφοιτοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), καθώς και του Μεταλυκειακού έτους Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε Τμήματα/Μονοτμηματικές Σχολές Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτήν του ανωτέρω διπλώματος.

Ακολουθεί η Απόφαση, στην οποία αναφέρεται η σχετική διαδικασία.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν τις ιστοσελίδες των Τμημάτων ΑΕΙ που τους ενδιαφέρουν καθώς και να επικοινωνήσουν με τις Γραμματείας των Τμημάτων αυτών.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ_ΑΕΙ