Με την Κ5/51276/6-5-2022 Εγκύκλιο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ρυθμίζονται τα παρακάτω θέματα:

Α) Εποπτεία Πρακτικής Άσκησης
Β) Χρονική Περίοδος πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης
Γ) Επιδότηση της πρακτικής άσκησης
Δ) Πρακτική Άσκηση Ιδιωτικών ΙΕΚ με ανακληθείσα άδεια

Διαβάστε την Εγκύκλιο στο σύνδεσμο που ακολουθεί:    ΔΙΕΥΚΡΙΝIΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 2022