Έκτακτα μέτρα-Αλλαγές στο σύστημα κατάρτισης και πρακτικής άσκησης των ΙΕΚ λόγω COVID-19

Αναρτούμε ενημέρωση της 9-11-2020 από το Τμήμα Α’ Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, ως παρακάτω: α) Την εγκύκλιο για την λειτουργία των Ι.Ε.Κ. μετά τα έκτακτα μέτρα που θεσπίστηκαν για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και τα οποία…

Περισσότερα