Από τη Δευτέρα 15/11/2021, τηλ. επικοινωνίας 210-8018021.

Προσέλευση με ΑΜΚΑ, αστυνομική ταυτότητα και αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας.