Σύμφωνα με την υπ. Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992 Απόφαση «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών συμπεριλαμβανομένων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, μέχρι και τη Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00 π.μ.

Κατεβάστε το ΦΕΚ από εδώ  ΦΕΚ23.01.2021