Σύμφωνα με την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

Παρατείνεται η αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας εκπαιδευτικών δομών συμπεριλαμβανομένων και των ΙΕΚ, έως και τη Δευτέρα 25-1-2021 και ώρα 6:00 π.μ. Η αναστολή συμπεριλαμβάνει και τις πρακτικές ασκήσεις.

Διαβάστε το ΦΕΚ εδώ   ΦΕΚ16.01.2021