Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την απόφαση:  

Δ1α/ΓΠ.οικ.1293/8.1.2021, «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»

παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, έως και 18.01.2021, λόγω της COVID-19.

Δείτε την απόφαση εδώ ΦΕΚ30.08.01.21