Βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ (αποφ. 5954/2014, αρθρ. 17) υποδεχόμαστε αιτήσεις μετεγγραφής καταρτιζομένων για φοίτηση σε ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς, Β΄ και Δ΄ Εξαμήνου.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αίτησης μετεγγραφής στο Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς είναι η Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020. 

Η έναρξη του εαρινού Εξαμήνου 2020Α είναι τη Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020.