Σας ενημερώνουμε ότι το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς θα δέχεται αιτήσεις κατάταξης σε ειδικότητες του εξαμήνου 2020Α από τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020 έως και την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες και για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία του Δ.ΙΕΚ, στο τηλ. 210-6253119.