Την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων απαλλαγής από μαθήματα. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020. Οι αιτούντες θα λάβουν προσωπικό e-mail σχετικά με το αποτέλεσμα της αίτησης τους.