Προθεσμίες Αιτήσεων Μετεγγραφής σε ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς

Σύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Λειτουργίας των ΙΕΚ (Απόφ. Αριθμ. Κ5/160259/5837Β΄/15-12-2021 (άρθρο 8, παρ. 1 &  8),  το Δ.ΙΕΚ Κηφισιάς δέχεται αιτήσεις μετεγγραφής καταρτιζομένων στις παρακάτω ειδικότητες Γ’  Εξαμήνου που θα λειτουργήσουν κατά το έτος κατάρτισης 2022-23. Μουσική Τεχνολογία Τέχνη Φωτογραφίας Τεχνικός Αισθητικής Τέχνης και Μακιγιάζ Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας Τεχνικός…

Περισσότερα