Ενημέρωση σχετικά με το edupass.gov.gr

Σύμφωνα με το Υ.ΠΑΙ.Θ. (15-09-2021): Ένα νέο εργαλείο για  τη  θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών όλων των βαθμίδων και ιδιαίτερα των Πανεπιστημίων, τίθεται στη διάθεση της εκπαιδευτικής  και ακαδημαϊκής κοινότητας με συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται για την ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, edupass.gov.gr ….. Η νέα πλατφόρμα θα είναι…

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την Ασφάλιση των Πρακτικά Ασκούμενων ΙΕΚ – Εγκύκλιος ΕΦΚΑ

Το Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης, Υ.ΠΑΙ.Θ., ενημερώνει σχετικά με την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων ΙΕΚ (1-10-2021): Σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. 51/20-9-2021 του ΕΦΚΑ «Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο καταρτιζόμενος υπάγεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. …… Στην…

Περισσότερα